EC befaras vara inkörsport till cigarettrökning för unga

Data från USA och Schweiz tyder på att det hos ungdomar inte finns någon association mellan att röka EC och att vilja sluta röka konventionella cigaretter (61). De vanligaste anledningarna att använda EC är istället nyfikenhet, att de smakar gott och önskan att använda ett mindre skadligt alternativ till cigaretter. Andra anledningar är att EC kan användas inomhus, är mer socialt acceptabelt än cigaretter, lättare att dölja för föräldrar, att man slipper lukta rök samt att det är modernare, coolare, billigare, enklare och lättare att komma över (61).

I en undersökning på ett stort amerikanskt universitet var det bara 10% av EC-användarna som gjorde det för att sluta röka cigaretter medan 40% angav "för att de smakar gott" (61). Samma sak har CAN funnit bland svenska ungdomar: 10% angav att de använde EC för att sluta röka, 70% av nyfikenhet, 10% för att det är godare och 5% för att de inte fick tag på vanliga cigaretter (59). Liknande fynd gjordes i en studie bland ungdomar i Frankrike - ungdomarna tyckte främst  EC var intressant på grund av spännande smaker och att kunna göra "rökkonster" som att blåsa rökringar (44). En ny "lek" med EC är att skapa stora, tjocka moln av ångan, så kallad "cloud chasing" (82). Många av smakerna, som gummibjörnar, bubbelgum, kola, popcorn med smör, coca-cola, kakdeg, alkohol och cannabis tyder också på att tillverkarna inriktar sig på ungdomar, och industrin betecknar EC som en "startprodukt" (72).

Att det finns en ny "startprodukt" som kan locka ungdomar in i nikotinanvändning, ses med stor oro av experter och USA:s högsta hälsovårdsmyndighet Surgeon General beskriver i en rapport i december 2016 den snabbt ökande användningen av EC hos ungdomar som ett betydande folkhälsoproblem (61). Även om ungdomarna inte alltid har använt EC med nikotin, eller ens vet om de har använt EC med eller utan nikotin (59, 61), så är det ett faktum att de flesta EC innehåller nikotin. Användningen av EC bland tonåringar har ökat lavinartat i USA och Kanada, och myndigheter och forskare varnar för att produkten kan skapa nikotinberoende och vara en inkörsport till vanliga cigaretter (61).

 År 2015 hade 27% av amerikanska high-school-elever provat EC och 16% hade rökt EC minst en gång den senaste månaden (61). Under 2016 rapporteras dock användningen ha fallit signifikant hos ungdomar i USA enligt en rapport från US Food and Drug Administration och Centers for Disease Control and Prevention 2017 (71).

I mars 2017 publicerade fem tunga amerikanska hälsoorganisationer rapporten "The flavor trap" (72). Där framgår bland annat att EC var den första tobaksprodukten för 80%av de ungdomar som använt tobak, och att över 80% av de unga som använder EC anger smaken som det främsta skälet att välja dessa produkter. Det finns över 7 000 smaker på marknaden.

Flera studier tyder på att rökning av EC är kopplat till en minst dubblerad risk att börja röka konventionella cigaretter (36, 37, 49, 58, 67, 76). En stor metaanalys 2017 av 9 studier som inkluderade 17 000 unga icke-rökare tyder på att risken kan vara fyrdubblad (68) och en annan studie 2017 från UK fann risken vara femdubblad (69).
I e-vätskor förekommer ibland även t.ex. cannabis och spice, vilket gör att man kan befara att EC kan bli ett enklare och mera omärkligt sätt för ungdomar att missbruka droger. I motsats till rökning av marijuana, som medför en karakteristisk lukt, är det sannolikt inte möjligt att känna på lukten om en person har e-vätska med marijuana i sin EC. En undersökning från USA 2015 visade att 18% av de som använt EC någon gång har gjort det i syfte att röka cannabis (47). Cannabisprodukter kan användas i EC i form av malt växtmaterial, cannabisvax, cannabisolja eller som en e-vätska, likt den som används för nikotin. Det är också möjligt att använda syntetiska cannabinoider, t.ex. spice (82).

Text: Barbro Holm Ivarsson i samarbete med Agneta Hjalmarson. Senast ändrad 2018-06-12.

TILLBAKA till "För dig som vill stödja andra att sluta röka & snusa"