Tobaksavvänjningskonferenser

Under november 2018 arrangerade Psykologer mot Tobak fyra regionala konferenser med ungdomsfokus i Gävle, Linköping, Karlstad och Umeå:

Tobaksfria barn och unga - barns rätt är vuxnas ansvar.

Under en heldag på respektive ort fick deltagarna möjlighet att lyssna på föreläsningar om allt från tobakskonventionen, barnkonventionen, stödjande lagstiftning och tobaksfri skoltid.

Bilden visar föreläsare från PmT f.v Vidar Albinsson, Ywonne Wiklund, Margareta Pantzar. 

Åhörarkopior från föreläsningarna finns att ladda ner här. Notera att vissa föreläsningar är regionspecifika.


Inbjudningar och mer information om föreläsarna finns här.


2009, 2012, 2013 och 2016 har Psykologer mot Tobak arrangerat mycket uppskattade nationella konferenser om tobaksavvänjning med omkring 200 deltagare vid varje tillfälle.

Tobaksavvänjningskonferens och nätverksträff 2016
Samtal om tobak räddar liv

Psykologer, Läkare, Sjuksköterskor och Tandvård mot Tobak arrangerade den 25 november 2016 en konferens om rådgivning och tobaksavvänjning med nästan 200 deltagare. 

Hela konferensen kan ses på webben. Klicka här ››

Frågor om fakturor
Märit Blixth eller Tina Happe, Congresso
e-post:
Tel: 063-12 14 00.

Övriga frågor
Barbro Holm Ivarsson, Psykologer mot Tobak
e-post:
Tel: 073-440 84 51

Margareta Pantzar, Psykologer mot Tobak
e-post:
Tel: 076-627 97 68