Styrelsen

Ywonne Wiklund

Ordförande
Socionom
E-post:
Tel:  090-785 73 91, 070-648 73 15

Hälsoutvecklare, socionom, VU-staben, Västerbottens läns landsting.
Ywonne är länsansvarig för det tobaksförebyggande arbetet i Västerbotten. För Tobaksfri Duo, vilket innebär metod- och materialutveckling, handledning, utbildning och administration. Hon ansvarar också för spridning av metoden till övriga delar av landet. Dessutom ansvarar hon för utbildning och samordning av länets tobaksavvänjare.

Ywonne var projektansvarig för den nationella tobakspreventiva LUFT-konferensen i Umeå 2014 och Eskilstuna 2017.

Ywonne är också ordförande i Tobakspreventiva nätverket för Landsting och Regioner TPLR sedan 20 april 2015.

Valdes in i styrelsen 2009 och valdes till ordförande på årsmötet 25 mars 2019.