Styrelsen

Vidar Albinsson

Sekreterare           
Folkhälsovetare
E-post:
Tel:  0709-102 145


Är anställd på Värnamo kommun som Utvecklingsstrateg. Har tidigare arbetat 16 år på kommunledningsförvaltningen i Skånska Hässleholm. Arbetade där brett med folkhälsa, social hållbarhet, Agenda 2030 och mer fördjupat med bla barnkonventionen, jämställdhet, jämlikhet och naturligtvis promotion av tobaksbruk.


Har medverkat vid implementeringen av den nya tobakslagens nya rökfria utemiljöer, införandet av rökfri arbetstid, tobaksfri skoltid samt medverkat vid inspektion av rökfria skolgårdar och hjälpt kommunen att ansluta sig till Tobacco Endgame 2025.

Har även arrangerat tobaksavvänjningsgrupper för personal i Hässleholms kommun.

Har suttit en period i Tankesmedjan Tobaksfaktas styrelse.

Valdes in i styrelsen 2011.