Styrelsen

Natasha Anderberg

Ordinarie ledamot
Folkhälsovetare
E-post:
Tel: 070 - 35 18 603


Arbetar som HR Business Partner på BillerudKorsnäs.

Natasha har mer än 10 års erfarenhet av tobakspreventivt arbete. Specialområden: tobaksprevention barn och unga samt vattenpipsrökning.

KBT terapeut och utbildare i Motiverande samtal (MI). Anlitad föreläsare på konferenser, universitet, landsting, kommuner och länsstyrelser.

Invald i styrelsen i jan 2003.