Styrelsen

Maria Nilsson

Ordinarie ledamot
Socionom
E-post:
Tel: 090 – 785 13 28


Socionom, professor i folkhälsovetenskap 

– inriktning klimatförändringar och hälsa, Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet 

 

Maria Nilsson arbetar med forskning och utbildning. Hennes huvudfokus är hur klimatförändringen påverkar människors hälsa. Ett annat forskningsområde är tobaksförebyggande arbete bland barn och unga, och hon fokuserade i sin doktorsavhandling på hur ungdomars tobaksbruk kan förebyggas. Maria är chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Global Health Action.


Maria är anknuten till Folkhälsoenheten vid Region Västerbotten och arbetar där främst med information, utbildning och utvärdering. Hon har arbetat tobaksförebyggande med unga och tobak sedan 1993.


Hon medverkar i regionala, nationella och internationella forskningsprojekt.