Styrelsen

Margareta Pantzar

Vice ordförande, kassör
Psykolog
E-post:
Tel: 0766 – 279768

Leg psykolog och leg psykoterapeut med många års erfarenhet av tobakspreventivt arbete. Har tidigare arbetat på enheten Hälsa och Habilitering i Region Uppsala med tobakspreventivt arbete samt utbildning i samtalsmetodik och varit samordnare för det tobakspreventiva arbetet i Region Uppsala. Margareta har även arbetat på Folkhälsomyndigheten med Tobaksuppdrag nr 2. Nu verksam som konsult och i ideellt arbete.

Är även författare till flera tobaksavvänjningsmaterial både för vuxna och ungdomar, samt medförfattare till boken Holm Ivarsson B, Hjalmarson A, Pantzar M. (2012) Stödja patienter att sluta röka och snusa. Studentlitteratur.

Margareta är mycket aktiv i arbete med Tobacco Endgame – Tobaksfritt Sverige 2025.

Margareta var en av initiativtagarna till föreningen som startade i oktober 2000. Representerar föreningen i redaktionsrådet för YmTs nyhetsblad. Margareta har varit ordförande i föreningen under flera år och är för närvarande vice ordförande och kassör. Margareta är också ordförande i paraplyorganisationen Yrkesföreningar mot Tobak tillsammans med Ywonne Wiklund.