Styrelsen

Margareta Pantzar

Vice ordförande, kassör
Psykolog
E-post:
Tel: 0766 – 279768

Hälsoutvecklare, socionom, VU-staben, Västerbottens läns Leg psykolog, leg psykoterapeut, konsult, tidigare Landstinget i Uppsala län. Leg psykolog och leg psykoterapeut med många års erfarenhet av tobakspreventivt arbete. Har arbetat på enheten Hälsa och Habilitering i Landstinget i Uppsala län med tobakspreventivt arbete samt utbildning i samtalsmetodik och varit samordnare för det tobakspreventiva arbetet i Uppsala Läns Landsting, men är nu verksam som konsult.

Är även författare till flera tobaksavvänjningsmaterial både för vuxna och ungdomar, samt medförfattare till boken Holm Ivarsson B, Hjalmarson A, Pantzar M. (2012) Stödja patienter att sluta röka och snusa. Studentlitteratur.

Margareta är mycket aktiv i arbete med Tobacco Endgame – Tobaksfritt Sverige 2025.

Margareta var en av initiativtagarna till föreningen som startade i oktober 2000. Representerar föreningen i redaktionsrådet för nyhetsbladet Tobak eller Hälsa. Margareta har varit ordförande i föreningen under flera år och är för närvarande vice ordförande och kassör. Margareta sitter också i styrelsen för paraplyorganisationen Yrkesföreningar mot Tobak.