Styrelsen

Jesper Hellberg

Ordinarie ledamot, webbredaktör
Hälsoutvecklare, masterexamen i folkhälsovetenskap
E-post:
Tel:  073-8054040, 019-602 55 94Jesper arbetar sedan 2011 på Tobakspreventiva mottagningen, en specialistenhet vid Universitetssjukhuset Örebro. Arbetsuppgifter är tobaksavvänjning individuellt och i grupp, utbildningar i tobaksavvänjning samt föreläsningar om tobaksfrågor för vårdcentraler, sjukhuskliniker, universitet m.fl. Jesper är också handledare för tobaksavvänjare, ansvarig för nätverksträffar, representant i länsstyrelsens nätverk för ANDT-samordnare och har deltagit i utvecklingen av regionens tobakspolicy, policy för rökfri operation samt ett tobakspreventivt material för skolan. Jesper valdes in i styrelsen 2017.