Föreningsnytt 2023 04 06


Den 20 mars genomfördes Årsmötet, med temat ”Det vita snuset – det mörka hotet”. Styrelsen gav lite olika aspekter på nikotin och det vita snuset, även en aktuell intervjustudie av ungas syn på snus av Folkhälsomyndigheten presenterades. Varmt tack till er som deltog och bidrog. Visst har vi kommit en bit på vägen i det förebyggande arbetet, men tobaksindustrin med sina enorma resurser är trots allt steget före. Därför är det mer än viktigt att vi alla hjälps år med att sprida kunskap om det vita snuset och nikotinets påverkan, till föräldrar, inom hälso- och sjukvården, till politiker och olika professioner som möter barn och unga. 


I mars skickade PmT in ett yttrande/remissvar till Livsmedelsverket gällande förslag till nya föreskrifter om snus, snusliknande produkter och tuggtobak. Kan läsas här (länk). 

Vi har också påbörjat ett nytt informationsblad riktat till gravida om nikotin som vi hoppas ska ha klart innan sommaren.

I april åker delar av styrelsen på en Europeisk konferens om tobak, ECToH i Madrid, som kommer att ha stort fokus på en tobaksfri generation 2040. Vi kommer att återge och uppdatera er om aktuellt från konferensen, håll utkik.

 Vi välkomnar alla nya medlemmar och påminner som alltid om att betala medlems- och årsavgiften, endast 100 kr. Betala med swish: 123 142 31 36 eller Pg 28 39 79-3

 Ditt stöd är viktigt! Tillsammans gör vi skillnad!
 Årsmöte 20 mars


Vi i styrelsen planerar för fullt för ett nytt år med Psykologer mot Tobak. Bland annat bjuder vi in till digitalt årsmöte 20 mars kl 14-16, mer information och anmälan hittar du i vårt medlemsbrev som går ut i dagarna. Vi kommer att prata om "Det vita snuset - det mörka hotet".

Vi har också skrivit ett remissvar på Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tobaksfria nikotinprodukter, läs gärna.

Ps. vi söker en psykolog som vill engagera sig i styrelsen, läs mer i vårt medlemsbrev!


Föreningsnytt 2022 11 12

Styrelsen (förutom Maria Nilsson pga förhinder) träffades över 11-12 nov i samband med Yrkesföreningar mot Tobaks traditionella spåndygn. 

Vi inledde med en vacker minnesstund över Margaretha Haglund och hennes livsverk som tobakspreventionens Farmor mot tobak. Maggan lämnade oss för tidigt. Vi vill uppmuntra att skänka en gåva i hennes minne. Bilden visar Margaretha.

Vi fick ta del av spännande föredrag från bland annat Caroline Byh från Glokala Sverige som berättade om kopplingen mellan Agenda 2030 och tobak. Även flera diskussioner om framtiden och hur vi ska jobba med tobaksfrågan.

Ywonne och Margareta berättade om sitt deltagande som utställare på DrogFOKUS 26-27/10 där många var intresserade av nikotinfrågan. 

Vi känner alla en stor glädje över att äntligen kunna träffas och utbyta ideér utan de digitala restriktioner som pandemin har satt på oss.

  • Titta gärna runt på vår hemsida, vi fortsätter och uppdatera den vilket kommer pågå kontinuerligt./Styrelsen i Psykologer mot Tobak, Stockholm 11 nov 2022. 

Föreningsnytt 2022 05 06

Styrelsen (förutom Maria Nilsson pga sjukdom) träffades över 5-6 maj och hade planeringsdag kombinerat med styrelsemöte. 


Det finns en stor energi och vi har spännande planer för 2022 och framåt. Här följer en kort redogörelse över vad vi kom fram till. 

  • Titta gärna runt på vår hemsida, vi har uppdaterat och reviderat bland annat menyval och texter. Fortsatta revideringar är bestämda och på gång!


  • Ska du till drogFOKUS 26-27/10 i Jönköping? Vi med! PmT kommer vara med som utställare för att lyfta upp tobaksfrågan och visa på vårt material. 


  • Fler faktablad är på gång!


Många spännande diskussioner fördes om hur vi fortsatt kan jobba med tobaksprevention detta viktiga valår! Välkomna med era förslag och idéer!


/Styrelsen i Psykologer mot Tobak, Stockholm 6 maj 2022.