Föreningsnytt 2022 05 06

Styrelsen (förutom Maria Nilsson pga sjukdom) träffades över 5-6 maj och hade planeringsdag kombinerat med styrelsemöte. Det finns en stor energi och vi har spännande planer för 2022 och framåt. Här följer en kort redogörelse över vad vi kom fram till. 

  • Titta gärna runt på vår hemsida, vi har uppdaterat och reviderat bland annat menyval och texter. Fortsatta revideringar är bestämda och på gång!


  • Ska du till drogFOKUS 26-27/10 i Jönköping? Vi med! PmT kommer vara med som utställare för att lyfta upp tobaksfrågan och visa på vårt material. 


  • Fler faktablad är på gång!


Många spännande diskussioner fördes om hur vi fortsatt kan jobba med tobaksprevention detta viktiga valår! Välkomna med era förslag och idéer!


/Styrelsen i Psykologer mot Tobak, Stockholm 6 maj 2022.