Annan utbildning

Psykologer mot Tobak anordnar utbildning i tobaksprevention vid behov. Kontakta oss så hjälper vi er. 

Margareta Pantzar,  • 0766-279768

Barbro Holm Ivarsson, • 0734-408451