Yttrande livsmedelsverket


Psykologer mot tobak har yttrat sig angående livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om snus snusliknande produkter och tuggtobak - Dnr 2022/04139. Läs livsmedelsverkets förslag här.

Vårt yttrande kan du läsa i sin helhet här