Uppdaterad läkemedelslista


I samarbete mellan Läkare mot tobak, Sjuksköterskor mot tobak och Psykologer mot tobak har vi uppdaterat faktabladet med läkemedel för rökavvänjning. Detta är tänkt att användas som en översikt för att visa vad för läkemedel som är tillgängliga. Framförallt hoppas vi att denna är tobaksavvänjare och annan vårdpersonal till nytta i samtalet med patienten.


Läkemedelslista rökavvänjning 2024 02 06