Tobaksvanor i Sverige

En ny rapport om tobakskonsumtionen åren 2003-2019 för åldrarna 17-84 år har publicerats av CAN. Den visar bland annat att dagligrökningen minskat, medan användningen av snus på senare år ökat något.

Fortsätt läs: https://www.can.se/publikationer/tobaksvanor-i-sverige-2003-2019/

CAN har också en samlingssida med filmer, faktablad m.m om tobak: https://www.can.se/nyheter/kunskapspaket-tobak/