Regionala konferenser

I november 2018 genomför Psykologer mot Tobak fyra regionala konferenser "Tobaksfria barn och unga - barns rätt är vuxnas ansvar" som en del i Tankesmedjan Tobaksfaktas projekt Tobaksfria barn. Utbildningarna genomförs med stöd av Folkhälsomyndigheten och i nära samverkan med länsstyrelsen och regionen där utbildningen genomförs.

Konferenserna genomförs i följande städer
Umeå 6 november ››
Gävle 8 november ››             
Linköping 12 november ›
Karlstad 15 november ››

[Uppdatering 2018-11-26]
Alla konferenser är genomförda och föreläsningarna går att ladda ner

Målgrupper
Politiker, tjänstemän, skolpersonal, fritidsledare, idrottsledare, verksamma inom ideella sektorn, föräldrar - vuxna som möter barn och unga.

OBS! Konferensen inleds kl 08.30-09.30 med ett frukostmöte riktat till politiker, ledare, chefer m fl. om lagstiftning och verktyg som ett stöd i det tobaksförebyggande arbetet. Konferensen inleds sedan 09.30 med fika (lokala skillnader kan förekomma).

Mer information om innehåll, tider och schema ››
Information om föreläsarna ››

Anmälan är länkad i de lokala inbjudningarna, välkomna!