Vinnare av LUFT-pris 2023, Louise Adermark, Linnea Hedman och Magnus Lundbäck.

Reflektioner från LUFT 2023


Styrelsen i PmT var väl representerade på årets LUFT -konferens i Linköping den 7-8 september. Där vi i en monter  visade upp våra två nya roll-ups, delade ut föreningens faktablad, Kunskapsöversikten Tobak och unga, svarade på frågor och hade bra diskussioner med konferensens besökare. Alla blad var glädjande nog populära där det nyaste faktabladet, nikotin och graviditet var mest eftertraktat. Flera styrelseledamöter föreläste vid olika seminarier. Vidar Albinsson presenterade det strategiska arbetet mot tobak i seminariet ”Regionens arbete med tobaksprevention” och Maria Nilsson föreläste över länk om nikotin och miljö på seminariet om ”Nikotin och miljö”. Linnea Hedman  presenterade sin forskning kring e-cigaretter på stora scenen.

På bilden ovan ses styrelsemedlem Jesper Hellberg i samtal med konferensdeltagare vid PmTs utställningsbord.

Vinnare av LUFT-priset 2023


PmT är extra stolta då Linnea tillsammans med Louise Adermark och Magnus Lundbäck delade på årets LUFT-pris från Yrkesföreningar mot Tobak. Priset delades ut av Margareta Pantzar och Ywonne Wiklund från PmT som delar på ordföranderollen i YmT.


Motiveringen till priset lyder 


De tilldelas priset för sina värdefulla insatser och sitt stora engagemang i det tobaksförebyggande arbetet. Genom sin forskning och opinionsbildande insatser har de på ett betydelsefullt sätt ökat förutsättningarna för en tobaks- och nikotinfri framtid för våra barn och unga”.

LUFT är en viktig konferens och mötesplats för alla i det tobaks- och nikotinförebyggande arbetet, då mycket händer inom området. Erfarenhetsutbyte och diskussioner med nya och gamla samarbetspartners ger energi för det fortsatta arbetet. En alltigenom givande, bra och väl genomförd konferens. Stort tack till TPLR, Linköping och alla involverade.

På bilden ses från vänster: Louise Adermark, Linnea Hedman och Magnus Lundbäck.