Pressmeddelande

Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobaks ungdomsstipendium syftar till att inspirera ungdomar att ta upp kampen mot tobaksbruket och inspirera kamrater att aldrig börja med tobak. 2017 års ungdomsstipendiumom 5 000 kronor, plus bidrag till resan för att ta emot priset, tilldelas elever i åk 8 på Kanalskolan i Skellefteå.

Läs pressmeddelandet ››

Läs om stipendiet ››