PmTs ungdomsstipendium TobaksStopp.nu

Psykologer mot tobak vill inspirera ungdomar och skolor genom traditionella och innovativa ideér ta upp kampen mot tobaksbruket och inspirera till att aldrig börja med tobak. Stipendiet om 8000 kr delas ut till ungdomsorganisationen Awesome People i Örebro.

Awesome People erhåller stipendiet för sin innovativa och nyskapande idé om ett lärande genom gamification i Escaperoom. Tanken är att lärande om tobakens skadeverkningar kan förstärkas genom en upplevelse och genom reflektion. Pengarna till årets vinnare syftar till att utveckla ett flyttbart escaperoom som går att återanvända om och om igen. Priset delades ut i mars 2019 av PmTs styrelseledamot Jesper Hellberg i föreningens lokaler i Örebro. 

Nästa års stipendium planeras att delas ut vid LUFT-konferensen 2020.