PmT i media

Styrelsen för PmT är ofta med i media i egenskap av experter på tobaksområdet i sina yrkesroller eller utifrån arbetet i PmT. Nedan kommer ett axplock av mediainslag från hösten -19.

  • Margareta Pantzar, vice ordförande i PmT lyfter projektet Barnens Rätt i Tobaksfrågan (BRIT) i en utförlig intervju gjord av tobaksfakta kring att barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. Läs gärna artikeln i tobaksfakta där även ett uppdaterat BRiT-material finns länkat. 

  • PmTs ordförande Ywonne Wiklund och styrelseledamot Maria Nilsson skrev i vecka 47 en debattartikel kring tobak relaterat till nedskräpning och miljön. 

  • Vidar Albinsson ledamot i PmT och Tobaksfakta ställde upp i en intervju i Tobaksfakta och berättade om arbetet med rökfria miljöer.

  • Jesper Hellberg från styrelsen blev intervjuad i P1 utifrån sin roll som tobaksavvänjare om att sluta snusa i programmet Nordegren & Epstein (ca 20-22 minuter in i inslaget).