Ordförandebyte

Ordförandebyte i Psykologer mot Tobak.
Barbro Holm Ivarsson avgick vid årsmötet 25 mars efter 19 år i styrelsen för PmT för att helt ägna sig åt sitt arbete med förlåtelse, läs mer här. Barbro var initiativtagare till PmT år 2000, tillsammans med Margareta Pantzar. Hon säger: ”Jag är tacksam och stolt över vad vi har åstadkommit. Nu lämnar jag med stort förtroende över ordförandeklubban till Ywonne Wiklund, en mycket kompetent efterträdare.”

Bild ovan: Ywonne Wiklund tackar av Barbro Holm Ivarsson, årsmötet 25 mars 2019.

Barbro Holm Ivarsson tackas av vice ordf. Margareta Pantzar med bildkollage och blommor, årsmötet 25 mars 2019.