Nytt informationsblad för föräldrar

Föräldrar är en viktig målgrupp i det tobaksförebyggande arbetet för barn och unga. Psykologer mot Tobak har tagit fram ett informationsblad som kommer väl till pass i arbetet. Bladet har producerats i ett samverkansprojekt mellan medlemmarna i Tankesmedjan tobaksfakta. Projektet Tobaksfria Barn har det gemensamma temat: "Barns rätt är vuxnas ansvar" som stöds ekonomiskt av Folkhälsomyndigheten.
Ladda ner informationsbladet:

Broschyr föräldrar (795 KB)