Kunskapsöversikt - Tobak och unga

Nu reviderad upplaga med nytt och aktuellt innehåll.
Kunskapsöversikten är framtagen för att ge motivation, stärka engagemang och fördjupa kunskaper inom området tobak och unga. Den innehåller 14 avsnitt under 8 huvudområden, som berör hälsorisker, statistik och attityder, tobaks- och nikotinprodukter, arenor, miljöpåverkan, politik, metoder och implementering.

Ladda ner Kunskapsöversikten här

Den 24 november kl. 13 - 15, bjuder vi in till ett kostnadsfritt webbinarium där innehållet presenteras mer ingående.
Anmäl dig via länken.