Info om material på främmande språk

Ett informationsblad i PDF som visar vilken information på främmande språk som finns på Psykologer mot Tobaks hemsida. Använd för utskick till SFI, HVB-hem, skolor, ungdomsmottagningar, ungdomscentrum, socialtjänst, hälso- och sjukvård mm. Bladet är framtaget av Hässleholms kommun i samarbete med Psykologer mot Tobak. Ladda ner här...