Harm reduction


Yttrande: "Harm reduction" drabbar folkhälsan. Tobaksfakta.se och Yrkesföreningar mot Tobak visar vägen till ett tobaks- och nikotinfritt liv. Tobaksindustrins argument att rökare ska byta till snus och andra nikotinprodukter värnar inte folkhälsan.

Ett gemensamt yttrande har skrivits, läs det här.

Bild: tobaktas logga