Fråga doktorn hjälper dig att sluta med tobak

Sluta röka och snusa med fråga doktorn på facebook med hjälp av tobaksavvänjare!
Programmet "Fråga doktorn" på SVT kommer under hösten med hjälp av tobaksavvänjare hjälpa personer att sluta röka genom facebookgruppen Sluta röka med fråga doktorn. PmTs ordförande Ywonne Wiklund är en av de erfarna tobaksavvänjarna som kommer guida rökare och snusare till ett tobaksfritt liv i gruppen. Alla som har ett facebook-konto kan vara med.

region västerbottens hemsida intervjuas Margareta Jonsson som är diplomerad tobaksavvänjare och är med som ledare i gruppen: "

"Det är alltid spännande med nya utmaningar så det här ska bli jätteroligt! Det känns bra att hjälpa människor att sluta använda tobak, de blir så glada och tacksamma, men framförallt så känns det bra när jag ser hur mycket bättre de mår, säger Margareta Jonsson."