Film från Socialstyrelsen





Socialstyrelsens film Enkla råd om tobak är omarbetad till två olika filmer för att det ska framgå bättre hur korta dessa samtal är – bara 3,5 minuter. Enkla råd är en av rådgivningsnivåerna i de Nationella Riktlinjerna om sjukdomsförebyggande metoder.