Faktablad på andra språk

Lagom till tobaksfria veckan (v47) publicerar Psykologer mot Tobak de två populära faktabladen "Tobaksfri graviditet" och "Tobaksfria barn" som tillsammans med landstinget Sörmland har översatts till 8 språk. Båda är reviderade och uppdaterade versioner av Folkhälsomyndighetens foldrar från 2010 med samma namn. Bladen är riktade till gravida och föräldrar.

Faktablad tobaksfri graviditet 20181113 (715 KB)
Faktablad tobaksfria barn 20181113 (1093 KB)   

Tobaksfri graviditet
Faktablad tobaksfri graviditet Arabiska 20181113 (164 KB)
Faktablad tobaksfri graviditet DARI 20181113 (282 KB)
Faktablad tobaksfri graviditet Engelska 20181113 (201 KB)
Faktablad tobaksfri graviditet Farsi (225 KB)
Faktablad tobaksfri graviditet Finska 20181113 (81 KB)
Faktablad tobaksfri graviditet Kurmanji 20181113 (283 KB)
Faktablad tobaksfri graviditet Somaliska 20181113 (201 KB)
Faktablad tobaksfri graviditet Tigrinja 20181113 (221 KB)


Tobaksfria barn
Faktablad tobaksfria barn Arabiska 20181113 (141 KB)
Faktablad tobaksfria barn DARI 20181113 (262 KB)
Faktablad tobaksfria barn ENG 20181113 (194 KB)
Faktablad tobaksfria barn Farsi 20181113 (285 KB)
Faktablad tobaksfria barn Finska 20181113 (80 KB)
Faktablad tobaksfria barn Kurmanji 20181113 (273 KB)
Faktablad tobaksfria barn somaliska 20181113 (195 KB)
Faktablad tobaksfria barn Tigrinja 20181113 (234 KB)