ECToH i Berlin

Styrelsen i PmT deltog på den 8e ”European Conference on Tobacco or Health” (ECToH) i Berlin 19-23/2.

Efter intensiva dagar sammanfattar vi här ett urval av alla intryck. Snabbt konstaterades det att Tyskland fick skämmas eftersom landet har sämst tobakslagstiftning i Europa (plats 40) enligt Tobacco Control Scale. Att en stor konferens om cancer hölls i närliggande lokaler belyste detta än mer. Sverige har också sjunkit från plats 9 till 15. Ett seminarium om en nordisk utblick skvallrade om att Sverige är på väg att bli sämst i klassen i Norden då Danmark är på väg att skärpa sin tobakslagstiftning.

Konferensen innehöll ett varierat schema med kunniga forskare och föreläsare som berättade om sina forskningsområden. Vi fick ta del av bland annat hur lagstiftningen utvecklats, mer kunskap kring bildvarningar och neutrala paket och om skattens påverkan på cigarettkonsumtionen. Genom föreläsningar och seminarium fick vi ta del av hur Europeiska länder arbetar mot tobak.

Flera föreläsningar beskrev utvecklingen kring e-cigaretter och nya tobaksprodukter som Heated tobacco products (HTB). Det sistnämnda lyftes som ett nytt hot mot folkhälsan då de marknadsförs som säkra alternativ till rökning och ännu inte beskattas på samma sätt som övrig tobak. Hälsokonsekvenserna är ännu okända. Snus och så kallade tobaksfria nikotinprodukter nämndes i förbifarten. Då alla seminarium spände över en mängd områden är det svårt att återge alla. Ett par exempel var tobaksavvänjare från Österrikes sluta-röka-linje som presenterade sin verksamhet och den amerikanska organisationen #thetruth som visade sina mediakampanjer mot JUUL. Hållbar utveckling och miljöfrågan lyste tyvärr med sin frånvaro och trots stor miljöpåverkan från tobaksindustrin nämndes det inte nämnvärt. Vi ser detta som en lågt hängande frukt som konferensen missade.

Konferensens innehåll kommer att återspeglas när vår kunskapsöversikt om tobakspreventivt arbete för unga revideras med mål att släppas till LUFT-konferensen i Malmö 10-11/9.

Efter konferensen framfördes en deklaration vilken är värd att läsas. Vill ni läsa mer har Tobaksfakta skrivit ett längre reportage om deltagandet på konferensen.

Styrelsen från vänster: Vidar Albinsson, Agneta Hjalmarsson, Margareta Pantzar, Maria Nilsson, Ywonne Wiklund, Natasha Anderberg, Jesper Hellberg.

Styrelsen från vänster: Vidar Albinsson, Agneta Hjalmarsson, Margareta Pantzar, Maria Nilsson, Ywonne Wiklund, Natasha Anderberg, Jesper Hellberg.

Hela loggan för ECToH. 

I riksdagshuset behöver det stiftas bättre lagar för att skydda tyskarna mot tobaksrök.

På hotellet fanns det rökrum i lobbyn, ett exempel på en sämre lagstiftning än här i Sverige.