COVID-19 och rökstopp

Nu är det viktigare än någonsin att sluta röka! 

Utöver tidigare kända risker med rökning har nya studier visat på ökad risk för rökare att insjukna i samt få allvarligare symtom och avlida av COVID-19. 

Bestäm dig idag - Ta chansen att bli från ditt beroende. Du har allt att vinna!

Vi i psykologer mot tobak har mångårig erfarenhet av tobaksavvänjning och har här nedan samlat länkar till tips och råd om rökstopp samt mer information om COVID-19 relaterat till rökning.

Tips och råd om rökstopp

 Artiklar om COVID-19 och rökning
WHO
Tobaksfakta
Läkartidningen
Nordic wellfare