Appen "Fimpaaa" stängs ner

Appen "Fimpaaa!" utvecklades 2014 av ungdomsmottagningen på nätet utifrån en dansk evidensbaserad förlaga. Detta gjordes i samarbete med bland annat psykologer mot tobak. Sedan dess har appen laddats ner tusentals gånger och hjälpt många ungdomar till rökstopp. Tyvärr har appen fått svåra tekniska problem som inte kunnat gå att lösas vilket lett till att den stängts ned och inte längre går att ladda ner eller använda.

UMO.se skriver själva på sin hemsida om varför appen har stängts ned:

"Vi har fått stora tekniska problem i appen som vi själva inte kan rätta till. Det går inte att använda forumet, det går inte att skapa en profil och vi kan inte kommunicera med användarna i appen på något sätt. Därför stänger vi appen.

Fimpaaa! förvaltades av en dansk leverantör som gick i konkurs. Vi har inte längre tillgång till den kod som gör det möjligt att rätta till buggar och göra nödvändiga ändringar och utveckling i appen."

UMO.se hänvisar ungdomar till sin egna hemsida, sluta-röka-linjen och appen rökfri för stöd i att sluta röka.

Psykologer mot Tobak har också tagit fram material riktat som stöd till ungdomar som vill sluta röka Sluta-blad unga (2134 KB) . PmT kommer även gå genom material och hemsida för att uppdatera på de ställen där "Fimpaaa!" hänvisas till.