Öppet brev till landsbygdsministern


Med anledning av att ett snusföretag har tilldelats pris som "bästa livsmedelsexportör 2023" av exportprogrammet Try Swedish som Landsbygds- och infrastrukturdepartementet står bakom har tobaksfakta m.fl skrivit ett öppet brev till Landsbygdsminister Peter Kullgren som delade ut priset. PmT står bakom detta brev till fullo.

Flera föreningar i våra nordiska grannländer har också reagerat starkt på prisutdelningen som strider mot Tobakskonventionen artikel 5:3.

Läs det öppna brevet på tobaksfakta