Öppet brev till Håll Sverige Rent

Skydda barn från tobaksindustrins skräp

Psykologer mot Tobak (PmT) är initiativtagare och en av elva undertecknare till nedanstående öppna brev angående  Håll Sverige Rents (HSR) samarbete med fyra tobaksbolag. Genom detta brev vill vi belysa de risker och  konsekvenser som finns med  detta samarbete. Om vi med gemensamma krafter kan minska tobaksbruket och skydda barn och unga från att börja, så kommer tobaksindustrins negativa miljöpåverkan i alla led att minska. Till dess bör tobaksindustrin vara sin egen städpatrull och ta ansvar för sina skadliga produkter vad gäller hälsa, miljö och nedskräpning!

För mer information kontakta oss: