Psykologer mot Tobak


In english

PressmeddelandePsykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobaks ungdomsstipendium syftar till att inspirera ungdomar att ta upp kampen mot tobaksbruket och inspirera kamrater att aldrig börja med tobak. 2017 års ungdomsstipendiumom 5 000 kronor, plus bidrag till resan för att ta emot priset, tilldelas elever i åk 8 på Kanalskolan i Skellefteå.

Läs pressmeddelandet ››

Läs om stipendiet ››