Psykologer mot Tobak


In english

Ordförandebyte

 

Ordförandebyte i Psykologer mot Tobak.

Barbro Holm Ivarsson avgick vid årsmötet 25 mars efter 19 år i styrelsen för PmT för att helt ägna sig åt sitt arbete med förlåtelse, läs mer här. Barbro var initiativtagare till PmT år 2000, tillsammans med Margareta Pantzar. Hon säger: ”Jag är tacksam och stolt över vad vi har åstadkommit. Nu lämnar jag med stort förtroende över ordförandeklubban till Ywonne Wiklund, en mycket kompetent efterträdare.”

Ywonne är socionom och arbetar som ansvarig för det tobakspreventiva arbetet inom Region Västerbotten. Hon har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat för ungdomars bästa och driver arbetet med Tobaksfri duo sen snart 25 år tillbaka, både i det egna länet och nationellt. De senaste fem åren har hon varit ordförande i TPLR, Tobakspreventiva nätverket i landsting och regioner, en post som hon nu lämnar. Ywonne blev invald i styrelsen för PmT år 2009.

Ywonne berättar om sina tankar kring ordförandeposten: ”Jag känner mig stolt över förtroendet att som ordförande fortsätta arbeta med den kompetenta styrelse vi har. Tillsammans med Barbro har vi åstadkommit mycket inom det tobaksförebyggande området, inte minst när det handlar om tobaksavvänjning. Min vision är en tobaksfri framtid och att vi med våra barn och unga i fokus, ska driva arbetet vidare utifrån Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 och hållbarhetsmålen i Agenda 2030.”

Ywonne Wiklund tackar av Barbro Holm Ivarsson, årsmötet 25 mars 2019.

Barbro Holm Ivarsson tackas av vice ordf. Margareta Pantzar med bildkollage och blommor, årsmötet 25 mars 2019.