Nytt informationsblad för föräldrar

Föräldrar är en viktig målgrupp i det tobaksförebyggande arbetet för barn och unga. Psykologer mot Tobak har tagit fram ett informationsblad som kommer väl till pass i arbetet.

Ladda ner informationsbladet:
Broschyr föräldrar Broschyr föräldrar (795 KB)