Aktuell statistik

Ladda ner en pdf med statistiken: Statistik Uppdaterad 6 feb 2017 Statistik Uppdaterad 6 feb 2017 (718 KB)

Tabell 1. Vuxna rökare och snusare, 16-84 år, procentandel, 2016

  MÄN KVINNOR TOTALT
 
DAGLIGEN DÅ OCH DÅ
TOTALT BRUK
DAGLIGEN
DÅ OCH DÅ
TOTALT BRUK
DAGLIGEN
DÅ OCH DÅ
TOTALT BRUK
RÖKNING
8 6 14 10 5 14 9 5 14
SNUS
18 3 4 1 11 2  

Källa: Nationella folkhälsoenkäten

 

Tabell 2. Tobaksbruk vuxna, 16-84 år, efter utbildning, procentandel, 2016

  RÖKNING – DAGLIG
SNUS – DAGLIG
Eftergymnasial utbildning 5 9
Gymnasial utbildning 11 14
Förgymnasial utbildning
12 10

Källa: Nationella folkhälsoenkäten

 

Tabell 3. Tobaksbruk vuxna, 16-84 år, efter sysselsättning, procentandel, 2016

  RÖKNING – DAGLIG
SNUS – DAGLIG
Yrkesarbetande 8 14
Sjukpenning/ersättning 19 10
Arbetslös 16 12

Källa: Nationella folkhälsoenkäten

 

Tabell 4. Totalt tobaksbruk vuxna, 16-84 år, procentandel, 2016

MÄN KVINNOR  TOTALT
Använder tobak dagligen
Röker och snusar dagligen Använder tobak dagligen
Röker och snusar dagligen
Använder tobak dagligen
Röker och snusar dagligen
25 1,2 14 0,3 19 0,7

Källa: Nationella folkhälsoenkäten

 

Tabell 5. Gravida rökare och snusare, procentandel, 2013

  RÖKNING
SNUS
Tre månader före graviditeten 14 4
Vid inskrivningen till mödrahälsovården 6 1,4
I senare delen av graviditeten och under tiden då barnen var nyfödda 4 0,7

Källa: Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn, Socialstyrelsen, 2014

  

Tabell 6. Rökning bland föräldrar till barn födda 2013

  MÖDRAR FÄDER NÅGON RÖKER I FAMILJEN
Rökning bland föräldrar till barn vid 0–4 veckors ålder 4 10 12
Rökning bland föräldrar till barn vid 8 månaders ålder 5 10 12

Källa: Amning och föräldrars rökvanor - Barn födda 2013, Socialstyrelsen, 2015

 

Tabell 7.Vattenpipa vuxna, 16-84 år, procentandel, 2014

  MÄN KVINNOR TOTALT
Rökt vattenpipa 26 21 23
Rökt under de senaste 12 månaderna 19 16 17

Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2013

 

Tabell 8. Utsätts för passiv rökning vuxna, 16-84 år, procentandel, 2014

  MÄN KVINNOR TOTALT
Utsätts för passiv rökning, totalt 15 15 15

Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2014

 

Tabell 9. Ungdomar, rökning och snusning, procentandel, 2016

RÖKNING
  POJKAR FLICKOR
 
FREKVENT BRUK (dagligen eller nästan dagligen) TOTALT BRUK
FREKVENT BRUK (dagligen eller nästan dagligen)
TOTALT BRUK
Åk 9
3 8 4 12
Åk 2 gymn
7 23 9 26

SNUS
Åk 9
5 9 <0,5 1
Åk 2 gymn
13 20 1 5

Källa: Skolelevers drogvanor 2016, Centralförbundet för alkohol och narkotika, CAN.

 

Tabell 10. Totalt tobaksbruk, ungdomar, procentandel, 2016

  POJKAR FLICKOR
 
TOBAKSKONSUMENTER ANVÄNDER TOBAK FREKVENT
TOBAKSKONSUMENTER
ANVÄNDER TOBAK FREKVENT
Åk 9
13 7 13 4
Åk 2 gymn
31 18 27 9

Källa: Skolelevers drogvanor 2016, Centralförbundet för alkohol och narkotika, CAN.

 

Tabell 11. Vattenpipa ungdomar, procentandel, 2016

  POJKAR  FLICKOR
 
NÅGON GÅNG ANVÄNT ANVÄNT SENASTE 12 MÅNADERNA
ANVÄNT SENASTE 30 DAGARNA NÅGON GÅNG ANVÄNT
ANVÄNT SENASTE 12 MÅNADERNA ANVÄNT SENASTE 30 DAGARNA
Åk 9
17 10 3 16 9 2
Åk 2 gymn
40 22 5 34 19 4

Källa: Skolelevers drogvanor 2016, Centralförbundet för alkohol och narkotika, CAN.

 

Tabell 12. E-cigaretter ungdomar, procentandel, 2016

  POJKAR  FLICKOR
 
NÅGON GÅNG ANVÄNT ANVÄNT SENASTE 30 DAGARNA NÅGON GÅNG ANVÄNT
ANVÄNT SENASTE 30 DAGARNA
Åk 9
29 7 24 5
Åk 2 gymn
42 10 29 4

Källa: Skolelevers drogvanor 2016, Centralförbundet för alkohol och narkotika, CAN.

E-cigaretter befolkningen >15 år, procentandel, 2014

8% av befolkningen i Sverige över 15 år hade provat/använt e-cigaretter, men mindre än 1% använde produkten vid mättillfället okt-nov 2014.
Källa: Eurobarometer 429

Ladda ner en pdf med statistiken: Statistik Uppdaterad 6 feb 2017 Statistik Uppdaterad 6 feb 2017 (718 KB)