Ungdomsstipendium

Ungdomsstipendium

För unga som vill jobba för ett Sverige fritt från rökning & snus

Psykologer mot Tobak har inrättat en stipendiefond för unga. Tobaksstopp.nu – Ungdomsstipendium syftar till att stötta fler unga att intressera sig för och engagera sig i tobaksfrågan. Ungdomar kan söka stipendiet, men det är också möjligt att tipsa Psykologer mot Tobak om ungdomar som skulle kunna vara aktuella för ett stipendium.

Stipendiet innebär att mottagaren får ett ekonomiskt bidrag upp till 10 000 kr för att förverkliga en idé inom det tobaksförebyggande området. Dessutom ges möjlighet till en mentor från Psykologer mot Tobak som stöd och bollplank. I dagsläget är stipendiet pausat och det går inte att lämna in en ansökan.


Stipendiet 2019 gick till den ideella föreningen Awesome People i Örebro. Föreningen erhöll stipendiet på 8000 kr för sin innovativa och nyskapande idé om ett lärande genom gamification i Escaperoom. Pengarna går till att utveckla ett flyttbart escaperoom som går att flytta om och om igen. Utöver stipendiepengarna får föreningen och möjlighet att ha PmTs styrelsemedlem Jesper Hellberg som mentor och bollplank i tobaksrelaterade frågor. Föreningen har en aktiv facebooksida för den som vill följa dem.

Medlemmar i Awesome People och Jesper Hellberg från PmT

Awesome People i Örebro
Kanalskolan i Skellefteå

Stipendiet 2017 gick till elever i åk 8, Kanalskolan i Skellefteå. Priset är 5 000 kr plus 4000 kr som bidrag till resan för att ta emot stipendiet. Eleverna är elevambassadörer inom ramen för Tobaksfri Duo, ett tobaksförebyggande program som bygger på kontraktsskrivning med ungdomar för att de inte ska börja med tobak. Eleverna bildar en duo tillsammans med en vuxen tobaksfri partner. Elevambassadörerna arbetar med många aktiviteter som teater, tävlingar och fimpplockning, som utöver nyttan även skapar glädje och sammanhållning på skolan. Stipendiet ska stärka elevambassadörernas aktiviteter i skolan under läsåret 2017/2018. Elevernas namn är Tilda Sundbom, Agnes Sjöstedt, Alfred Nyström, Matilda Saalo och Elvira Burman, och de stöttas av fritidsledare Ann-Sofie Lindqvist, , 073-0780874.

Kriterier för att söka stipendium

  • Du/ni har påbörjat eller planerar ett projektarbete för att motverka tobaksbruk. Det kan också gälla ett påbörjat projekt som ska utvecklas.
  • Enskilda ungdomar, grupper av ungdomar, skolklasser, lokala styrelser Unga drogförebyggare/SMART ungdom och föreningar som inte har tobaksförebyggande arbete som huvudfråga kan söka.
  • Samtliga ungdomar ska vara maximalt 20 år gamla under ansökningsåret.

Exempel på arbeten ungdomar kan få stipendium för

  • Du/ni har påbörjat eller planerar ett projektarbete för att motverka tobaksbruk.
  • informationsarbete för att öka kunskaperna om tobak hos individer och grupper
  • opinionsarbete för att påverka politiker, beslutsfattare m.fl. att ta ställning mot tobak
  • arbete för att få fler barn, ungdomar, föräldrar eller vuxna att sluta använda tobak
  • arbete för att öka engagemanget och intresset hos andra för att arbeta mot tobak
  • andra aktiviteter och insatser som har som syfte att bidra till ett Sverige fritt från rökning och snus.

För frågor om stipendiet och ansökan kontakta:

Vill du jobba för ett Sverige fritt från rökning och snus? Tobaksstopp.nu – Ungdomsstipendium syftar till att stötta fler unga till att engagera sig och intressera sig för tobaksfrågan.