Psykologer mot Tobak


In english

Tobaksavvänjare Örebro

Samordnare

 

Jesper Hellberg, tobakspreventiva enheten, Universitetssjukhuset Örebro.
019-602 55 94
jesper.hellberg@regionorebrolan.se


Vårdcentral

Det finns tobaksavvänjare på de flesta av regionens vårdcentraler. Kontakta din vårdcentral för stöd.

Tobakspreventiva enheten

Erbjuder individuellt och gruppstöd vid Universitetssjukhuset Örebro, se deras hemsida för mer information och kontaktuppgifter. www.regionorebrolan.se/TPE

SKRIV UT SIDAN