Tobak och Unga – en kunskapsöversikt om tobakspreventivt arbete

Som ett stöd i det tobaksförebyggande arbetet med barn och unga har Psykologer mot Tobak arbetat fram en kunskapsöversikt i 10 kapitel. Den har uppdaterats 1 maj 2018. Klicka på rubrikerna till vänster. 

Under varje kapitel hittar du en ikon för att skriva ut det kapitlet, samt försättsbladet som du ser här intill. På så sätt kan du skapa ditt eget kompendium som innehåller de kapitel som intresserar dig.

Här finns alla kapitel samlade i en pdf ››