Risker med snus

RISKER MED SNUS 

Tillsammans med de senaste publicerade resultaten av svensk forskning kan läget nu sammanfattas på följande sätt.

Snusning ökar risken för

 • dödlig hjärtinfarkt (Arefalk 2014, Cnattingius 2005, Hergens 2007, Hergens 2008a, Boffetta 2009, Hansson 2012
 • permanenta och irreparabla munslemhinneförändringar med blottade tandhalsar (Cnattingius 2005)
 • diabetes typ 2, gäller för en konsumtion av minst 5 dosor/vecka (Persson 2000, Östenson 2012)


Vissa indikationer* finns även på att snusning ökar risken för

 • cancer i matstrupen, magsäcken och oral cancer (Luo 2007, Zendehdel 2008, Boffetta 2008)
 • oral cancer (Roosaar 2008)
 • förhöjt blodtryck (Bolinder 1992, Hergens 2008b)
 • metabolt syndrom, en rubbning i ämnesomsättningen kopplat till fetma, högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes och hjärtkärlsjukdom (Norberg 2006)
 • dödlighet vid cancerdiagnos (Nordenvall 2013, Wilson 2016)
 • idrottsskador i muskler, leder, ligament och senor samt stukningar och skelettskador (Heir 1997, Reynolds 2000)
 • alkoholberoende (Norberg m.fl. 2015
 • rökning hos ungdomar – inkörsport (Joffer m.fl.2014).


Vid graviditet kan snusning öka risken för

 • havandeskapsförgiftning, reducerad födelsevikt, förtida förlossning, missfall och intrauterin fosterdöd (England 2003, Wikström 2010, Baba 2012, Dahlin 2016)
 • gomspalt (Gunnerbeck 2014)
 • andningsstörningar hos det nyfödda barnet som tros kunna leda till plötslig spädbarnsdöd (Gunnerbeck 2011). Då nikotin övergår i bröstmjölken skulle en sådan riskökning kunna förekomma även vid amning. Snusning kan därför inte heller anses säkert vid amning.


* Med indikationer kan menas att:

 • det finns motstridiga studier
 • det råder viss osäkerhet om personerna varit rena snusare eller också rökt
 • det bara finns enstaka studier.

REFERENSER

 • Arefalk G, Hambraeus H, Lind L, Michaëlsson K, Lindahl B, Sundström J. Discontinuation of Smokeless Tobacco and Mortality Risk after Myocardial Infarction. Circulation. published online June 23, 2014. 
 • Baba, S., Wikström, A. K., Stephansson, O., et al. (2012). Influence of smoking and snuff cessation on risk of preterm birth. Eur J Epidemiol, 27(4), 297-304.
 • Boffetta P., Hecht S., Gupta P., et al. (2008) Smokeless tobacco and cancer. Lancet Oncol. 2008(9), 667-75.
 • Boffetta P., Straif K. (2009). Use of smokeless tobacco and risk of myocardial infarction and stroke: Systematic review with meta-analysis. BMJ 2009(339), b3060.
 • Bolinder G.M., Ahlborg B.O., Lindell J.H. (1992). Use of smokeless tobacco: blood pressure elevation and other health hazards found in a large-scale population. J Intern Med 1992;232:327-34.
 • Cnattingius S., Galanti R., Grafström R., et al. (2005). Hälsorisker med svenskt snus. Rapport A nr 2005:15. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut.
 • Dahlin S, Gunnerbeck A, Wikström AK, Cnattingius S, Edstedt Bonamy AK. (2016). Maternal tobacco use and extremely premature birth - a population-based cohort study. BJOG. 2016 Jul 14. doi: 10.1111/1471-0528.14213. [Epub ahead of print]
 • England L. J., Levine R. J., Klebanoff M. A., et al. (2003). Adverse pregnancy outcomes in snuff users. Am J Obstet Gynecol 2003(189), 939-43.
 • European Commission. (2008). Health Effects of Smokeless Tobacco Products. Scientific Committe on Emerging and Newly Identified Health Risks SCENIHR.
 • Gunnerbeck, A., Wikström, A.K., Bonamy, A.K., et al. (2011). Relationship of maternal snuff use and cigarette smoking with neonatal apnea. Pediatrics, 128(3), 503-509.
 • Gunnerbeck A, Edstedt Bonamy AK, Wikström AK et al. (2014). Maternal snuff use and smoking and the risk of oral cleft malformations - a population-based cohort study. PLoS One. 2014 Jan 15;9(1):e84715. doi: 10.1371/journal.pone.0084715. eCollection 2014.
 • Hackshaw A., Rodeck C., Boniface S. (2011). Maternal smoking in pregnancy and birth defects: a systematic review based on 173 687 malformed cases and 11.7 million controls. Hum Reprod Update. 2011;17(5):589–604.
 • Hansson J., Galanti M.R., Hergens M.P., et al. (2012). Use of snus and acute myocardial infarction: pooled analysis of eight prospective observational studies. Eur J Epidemiol. 2012 Jun 22.
 • Heir T., Eide G. (1997). Injury proneness in infantry conscripts undergoing a physical training programme: Smokeless tobacco use, higher age, and low levels of physical fitness are risk factors. Scand Med Sci Sports. 1997(7), 304-11.
 • Hergens M.P., Ahlbom A., Andersson T., et al. (2005). Swedish moist snuff and myocardial infarction among men. Epidemiology 16(1): 12-6
 • Hergens M.P., Alfredsson L., Bolinder G., et al. (2007). Long-term use of Swedish moist snuff and the risk of myocardial infarction amongst men. J Intern Med. 2007 Sep;262(3):351-9.
 • Hergens M.P., Lambe M., Pershagen G., et al. (2008a). Smokeless tobacco and risk of stroke. Epidemiology,2008 Nov;19(6):794-9.
 • Hergens M.P., Lambe M., Pershagen G., et al. (2008b). Risk of hypertension amongst Swedish male snuff users: a prospective study. J Intern Med 2008; 264: 187–194.
 • IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. (2007). Smokeless tobacco and some tobacco-specific n-nitrosamines. Monograph 89/2007. Lyon, France: IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans.
 • Joffer J, Burell G, Bergström E, Stenlund H, Sjörs L, Jerdén L. Predictors of smoking among Swedish adolescents.BMC Public Health. 2014 Dec 17;14:1296. doi: 10.1186/1471-2458-14-1296.
 • Kinney H.C. (2009). Brainstem mechanisms underlying the sudden infant death syndrome: evidence from human pathologic studies. Dev Psychobiol. 2009 Apr;51(3):223-33. doi: 10.1002/dev.20367.
 • Luo J., Ye W., Zendehdel K., et al. (2007). Oral use of Swedish moist snuff (snuff) and risk for cancer of the mouth, lung and pancreas in male construction workers: A retrospective cohort study. Lancet 2007(369), 2015-20.
 • Norberg M, Malmberg G, Ng N, Broström G. (2015). Use of moist smokeless tobacco (snus) and the risk of development of alcohol dependence: A cohort study in a middle-aged population in Sweden. Drug Alcohol Depend. 2015 Feb 9. pii: S0376-8716(15)00077-0. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2015.01.042.
 • Norberg M., Stenlund H., Lindahl B., et al. (2006). Contribution of Swedish moist snuff to the metabolic syndrome: A wolf in sheep’s clothing? Scand J Public Health 2006(34), 576-839.
 • Nordenvall, C., Nilsson, P. J., Ye. W., et al. (2013). Tobacco use and cancer survival: A cohort study of 40,230 Swedish male construction workers with incident cancer. Int J Cancer, 132(1), 155-161.
 • Persson P. G., Carlsson S., Savstrom L., et al. (2000). Cigarette smoking, oral moist snuff use and glucose intolerance. J Intern Med 2000(248), 103-10.
 • Reynolds K., Williams J., Miller C., et al. (2000). Injuries and risk factors in an 18-day Marine winter mountain training exercise. Mil Med. 2000 Dec;165(12):905-10.
 • Roosaar A, Johansson AL, Sandborgh-Englund G, Axéll T, Nyrén O. (2008). Cancer and mortality among users and nonusers of snus. Int J Cancer. 2008 Jul 1;123(1):168-73.
 • Statens folkhälsoinstitut. (2009). Tobak och avvänjning. Rapport 2009:17. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut.
 • Wikström A.K., Cnattingius S., Stephansson O. (2010) Maternal use of Swedish snuff (snus) and risk of stillbirth. Epidemiology. 2010 Nov;21(6):772–8.
 • Wilson KM, Markt SC, Fang F, Nordenvall C, Rider JR, Ye W, Adami HO, Stattin P, Nyrén O, Mucci LA. Snus use, smoking and survival among prostate cancer patients.Int J Cancer. 2016 Dec 15;139(12):2753-2759. doi: 10.1002/ijc.30411.
 • Zendehdel K., Nyrén O., Luo J., et al. (2008). Risk of gaestophageal cancer among smokers and users of Scandinavian moist snuff. Int J Cancer. 2008(122), 1095-9.
 • Östenson C.G., Hilding A., Grill V., et al. (2012). High consumption of smokeless tobacco ("snus") predicts increased risk of type 2 diabetes in a 10-year prospective study of middle-aged Swedish men. Scand J Public Health. 2012 Dec;40(8):730-7.


Av Hans Gilljam och Barbro Holm Ivarsson 2016-10-18

SKRIV UT SIDAN