Styrelsen

Agneta Hjalmarson

Sekreterare
Psykolog
E-post:
Tel: 031 – 418272


Docent, leg psykolog, leg psykoterapeut.
Var i 35 år anställd vid Mottagningen för tobaksavvänjning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, en klinik för rökare och snusare som behöver specialisthjälp för att sluta. Gick 2011 i pension och arbetar nu som konsult. Arbetar med forskning och utveckling av rökavvänjningsmetoder. Agneta har doktorerat på en avhandling med titeln Smoking cessation.

Har utvecklat flera olika material under åren om rökavvänjning och är medförfattare till boken Holm Ivarsson B, Hjalmarson A, Pantzar M. (2012) Stödja patienter att sluta röka och snusa. Studentlitteratur.

Utbildar olika yrkesgrupper i rökavvänjningsmetoder.

Var med och startade föreningen i okt 2000.