Lagstiftning

Lag om e-cigaretter

EU-parlamentet och EU:s ministerråd enades i mars 2014 om EU:s nya tobaksproduktdirektiv, som också reglerar EC. Länderna måste anpassa sin lagstiftning efter direktivet. Den svenska lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare trädde i kraft 1 juli 2017. Bara EC som innehåller nikotin regleras i lagen. Behållare för e-vätska utan nikotin, och för smaksättningar, omfattas alltså inte av vare sig åldersgränser eller försäljningsregler. Det finns även  lagförslag om att EC ska förbjudas i rökfria miljöer, och om beskattning av EC, men det är osäkert när dessa förslag kommer att behandlas av riksdagen.               
  

Lagen om e-cigaretter innebär bland annat att    

  • EC regleras som tobaksvaror (inte som läkemedel, något som tidigare föreslagits)
  • Lösa behållare för påfyllnad av e-vätskan tillåts, men både koncentrationen av nikotin i e-vätskan och volymen i behållarna begränsas.
  • Innehållsdeklaration, bruksanvisning och varningstext är obligatorisk.
  • Begränsningar för rätten att göra reklam för EC. Det är förbjudet att marknadsföra e-cigaretter och påfyllningsbehållare på internet, i tidningar, tidskrifter, i radio och tv, samt i e-post. Däremot får EC marknadsföras i butik, och många tros få kännedom om den via sociala medier (82). 
  • 18-års-gräns för försäljning
  • Anmälningsplikt för försäljning till Folkhälsomyndigheten
  • Kommunen har tillsynsansvar.

Här kan du ta del av lagen om e-cigaretter. 

Många länder tillåter bara e-cigaretter utan nikotin, till exempel Belgien, Danmark, Australien, Japan och Schweiz. Andra har helt förbjudit e-cigaretter, till exempel T urkiet, Thailand, Argentina och Österrike. I Norge och Finland faller EC under tobakslagstiftningen (82).

SKRIV UT SIDAN

Barbro Holm Ivarsson 2018-06-03