Utbildning i tobaksavvänjning

Här är en sammanställning av utbildningsmöjligheter i landstingen. En del landsting tar emot deltagare från hela landet. Landstingens samordnare för tobaksfrågor kan ge besked om utbildning i respektive landsting.

 • Göteborg: Två dagars utbildning i tobaksavvänjning (grundkurs) och två dagars uppföljningskurs till diplomerad tobaksavvänjare, Sahlgrenska sjukhuset. 
  Upplysningar: Agneta Alexandersson, 031-342 74 20, http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Forum-for-tobaksavvanjning/
 • Gävleborg: Två dagars utbildning i tobaksavvänjning i Gävle (grundkurs) och uppföljningskurs till diplomerad tobaksavvänjare.
  Upplysningar: tel 026-153033. Aktuella utbildningar, klicka här.
 • Jönköping, Två dagars utbildning i tobaksavvänjning (grundkurs) och uppföljningskurs till diplomerad tobaksavvänjare. 
 • Upplysningar: Marita Andersson 010-244 8417, marita.g.andersson@rjl.se. Aktuella utbildningar hittar man i lärandekalendern på regionens intranät.
 • Skåne: Tre dagars utbildning i tobaksavvänjning (grundkurs) och uppföljningskurs till diplomerad tobaksavvänjare, Hälsoenheten, Region Skåne, Skånes universitetssjukvård Malmö.  Upplysningar: Elisabeth Nilsson, 040-623 94 97, reception: 040-623 95 29, elisabeth.ak.nilsson@skane.se
 • Stockholm: Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare, totalt 4,5 heldagar som inkluderar 2 dagar grundkurs samt diplomering. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms Läns Landsting.
  Upplysningar 08-123 37103, annelie.e.johansson@sll.se.
 • Umeå: Två dagars utbildning i tobaksavvänjning i Umeå (grundkurs) och uppföljningskurs till diplomerad tobaksavvänjare, Västerbottens läns landsting,
  Upplysningar: Ywonne Wiklund tel 090-785 73 91, ywonne.wiklund@vll.se.
 • Uppsala: Två dagars utbildning i tobaksavvänjning (grundkurs) och uppföljningskurs till diplomerad tobaksavvänjare, Uppsala Läns landsting.
  Upplysningar: Markus Myllyoja, verksamhetschef, tel 018-611 67 77, markus.myllyoja@regionuppsala.se
 • Västernorrland: Två dagars utbildning i tobaksavvänjning (grundkurs) i Sundsvall, Örnsköldsvik och Härnösand samt uppföljningskurs till diplomerad tobaksavvänjare, Upplysningar: tel 0620-19455, 070-58 68 555, iwona.jacobsson@lvn.se.
 • Östergötland: Diplomutbildning tre dagar (1 heldag + 4 halvdagar), pågår under ca 6 månader. Förkunskaper: grundutbildning i tobaksavvänjning.
  Upplysningar: Maria Elgstrand, Verksamhetschef, Verksamhetsutveckling vård & hälsa, Region Östergötland, tel 072-575 91 75, Maria.elgstrand@regionostergotland.se
 • Örebro: Två dagars utbildning i tobaksavvänjning (grundkurs) och en och en halv dags uppföljningskurs till diplomerad tobaksavvänjare, samt telefonhandledning. Tobakspreventiva enheten, Region Örebro Län. Öppen för både inom- och utomläns deltagare. Upplysningar: tel 019 - 602 55 93, 019-602 55 94. Mer information och anmälan: www.regionorebrolan.se/TPE
  E-post: Jesper.hellberg@regionorebrolan.se; anette.larsson4@regionorebrolan.se


Övriga av Yrkesföreningar mot Tobak godkända utbildare som kan anlitas för uppdragsutbildning

Agneta Hjalmarson, 0702-950618

Margareta Pantzar,  076-627 97 68.

Barbro Holm Ivarsson, 073- 440 84 51. 

Natasha Anderberg, 070-351 86 03.              


Standard och diplomering

Psykologer mot Tobak har i samarbete med andra Yrkesföreningar mot Tobak tagit fram en standard för utbildning och diplomering  Diplom Grund Standard för utbildning 2017 Diplom Grund Standard för utbildning 2017 (696 KB)  

Frågor om YmT:s standard och diplomering Margareta Pantzar, 076-627 97 68.


Kursmaterial

I utbildningen bör boken Holm Ivarsson B, Hjalmarson A, Pantzar M. (2012) Stödja patienter att sluta röka och snusa. (Studentlitteratur) användas som kursbok. Beställ boken här

Nu finns en utbildningsfilm som visar rökavvänjningsbehandling steg för steg. Filmerna finns på den hemsida som är kopplad till boken Holm Ivarsson B. (2014) Sjukdomsförebyggande metoder. Samtal om levnadsvanor i vården. (Natur & Kultur). Läs mer och beställ boken här

Annan utbildning

Psykologer, socionomer och folkhälsovetare hjälper till att anordna föredrag och utbildningar i olika tobaksfrågor. Kontakt: ordförande Barbro Holm Ivarsson, barbro.holm-ivarsson@telia.com

SKRIV UT SIDAN