För dig som vill stödja andra att sluta röka & snusa

För dig som vill stödja andra att sluta röka

Till vänster i spalten hittar du information som hjälper dig som arbetar med att stödja andra att sluta röka och snusa.

Nedan ligger några särskilt användbara informationsblad som vi håller uppdaterade. Hör av dig om du saknar något.

Informationsblad om e-cigarett från Psykologer mot Tobak  Faktablad E-cig PmT 2017-08-27 Faktablad E-cig PmT 2017-08-27 (380 KB)

Informationsblad om skador av snus från Läkare och Psykologer mot Tobak Faktablad Skador snus 2017-10-24 Faktablad Skador snus 2017-10-24 (445 KB)

Lista över läkemedel för tobaksavvänjning från Sjuksköterskor och Psykologer mot Tobak  Lakemedelslista 2016-07 Lakemedelslista 2016-07 (211 KB)

SKRIV UT SIDAN